Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Overvannsrør

Overvannsrør har svart farge - som er fargekoden for overvann - og leveres som standard i seks meters lengder med muffe og pakning. Andre lengder leveres på bestilling.

Stivhetsklasse SN 8 gjelder alle rør. Det er like strenge krav til tetthet i skjøt som for spillvannsrør. Forutsetningen er at våre anvisninger for bruk av rørdeler følges.

Dimensjonsspektre:

  • Svarte PVC grunnavløpsrør SN 8: 110 mm - 400 mm
  • Svarte PP grunnavløpsrør SN 8: 110 mm - 200 mm
  • Pragma overvannsrør, utvendig dimensjonsserie (DN/OD) SN 8: 110 mm - 630 mm
  • Pragma Infra overvannsrør, innvendig dimensjonsserie (DN/ID) SN 8: 300 mm - 1400 mm


Svarte grunnavløpsrør benyttes der man ønsker enhetlige systemer for spillvann og overvann. Alle rørsystem har et komplett spekter av rørdeler og kummer. Pragma overvannsrør følger samme utvendige dimensjonsserie som grunnavløpsrør. Pragma tilfredstiller Vegdirektoratets krav til overvannsrør!

Mer informasjon