Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Merking av PVC trykkrør

Sertifiseringsmerke
Nordic Poly Mark
Produktet er underlagt tredjeparts kontroll
Sertifiseringsmerke
DK-VAND             
Dansk sertifisering for bruk som drikkevannsledning
EN 1452                    Produktstandard
PVC-U  Materialangivelse (U står for unplastifizied - ikke tilsatt mykgjører)
WATER Bruksområdekode
110x5,3 Diameter og godstykkelse
SDR 21                     Entydig klasseangivelse. Tallet er diameter dividert med godstykkelse

PN 12,5 - C 2,0

Høy trykklasse med tilhørende lav design faktor
PN 10 - C 2,5 Lav trykklasse med tilhørende høy design faktor
Pipelife NOS1            Produksjonssted Pipelife i Surnadal 
12 : 12.01.15  Tids- og datomerking (12. januar i 2015 mellom klokka 12.00 og 13.00) 
= 6 =  Produksjonslinjens identifikasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pipelife Norge merker sine trykkrør fra 110 mm med to trykklasser - henholdsvis for lav og høy design faktor. Standarden NS-EN 1452 krever kun at det skal merkes med høyeste trykklasse for den laveste design faktoren (sikkerhetsfaktor).

Merk at dimensjonene under 110 mm kun merkes med trykklasse med design faktor 2,5.

Sertifiseringsmerker

Nordic Poly Mark - Logo


Pipelifes PVC trykkrør merkes med sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark. Det innebærer at produktet er underlagt tredjepartskontroll administrert av INSTA-cert. Denne ordningen omfatter Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Les mer på:

 

·DK-VAND·

Rørene merkes også med sertifiseringsmerket DK-VAND. Dette merket innebærer at rørmaterialet er prøvd etter den danske godkjenningsordningen for materialer i kontakt med drikkevann. Dermed er det også en dokumentasjon på at produktene tilfredsstiller de norske kravene i drikkevannsforskriften. Det eksisterer ikke noen tilsvarende godkjenningsordning i Norge.