Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Vi gir deg kumløsningene

Stake-/spylegrenrør er en liten kum som sikrer adkomst til nettet der man ønsker en rimelig mulighet - for eksempel på stikkledninger eller overføringsledninger. Den finnes for rør i dimensjonene 110 mm, 160 mm og 200 mm. Stake-/spylegrenrør har enten 110 mm eller 200 mm stigerør. Som stigerør benyttes vanlige grunnavløpsrør. Toppløsninger kan være enkle lokk som underlokk under et betonglokk e.l. eller teleskopløsning med flytende støpjernsramme og -lokk for 200 mm stigerør.

Mabokummen er en stake-/spyle-/inspeksjonskum for glatte grunnavløpsrør (110 mm - 500 mm). I 110 mm til 250 mm dobbelgrenkummer kan ubrukte sideløp plugges med kumplugg - se link nederst på siden. Til Mabokummen benyttes 400 mm Pragma stigerør i rødbrun eller svart farge. Mange ulike toppløsninger kan benyttes. Mest vanlig er at man avslutter med en teleskopløsning med flytende støpjernsramme og -lokk eller en Ø650 mm betong toppring med flytende støpjernsramme og -lokk. Til 400 mm stigerør finnes det flere alternativer for underlokk - lokk som tetter stigerøret under ei flytende ramme. Det er svært viktig at alle synlige lokk er sikret slik at barn ikke kan åpne dem.

Pragmakummen er en tilsvarende kum for Pragma rør (110 mm - 630 mm). Det benyttes samme stigerør, toppløsninger og kumplugger som for Mabokummen.

PRO630 er en stake-/spyle-/inspeksjonskum for glatte grunnavløpsrør med 630 mm Pragma stigerør. Den leveres i ett utall varianter fra 160 mm til 400 mm og kan enkelt tilpasses bruk mot Pragma rør. Som toppløsning benyttes kurante lokk og rammer - eventuelt kombinert med toppring av betong. Se monteringsanvisningen for toppløsning tilpasset standard Ø650 støpejernsrammer via linken nederst på siden.

PRO1000 leveres som nedstigningskum eller sandfangkum. Den har samme fleksibiltet i utforming av renneløp og tilknytning til rørsystemer som PRO 630. Toppløsningen er tilpasset standard Ø650 rammer og lokk. Se monteringsanvisningen for toppløsning tilpasset standard Ø650 støpejernsrammer via linken nederst på siden.

Husdrenskum og gårdssluk  er små sandfangkummer beregnet for bruk rundt boliger og på gårdsplasser. I husdrenskummen samles drenering og takvann - og evt. overflatevann fra små arealer - i et sandfang før vannet slippes ut på overvannsledningen via dykket utløp. Husdrenskummen har tre innløp og ett utløp i 110 mm og enten 35 eller 70 liter sandfang. Gårdssluket har ett utløp i 110 mm. De samme toppløsningene som for Mabokummen og Pragmakummen kan benyttes - med tett lokk, flatrist eller kuppelrist på toppen. Kummer kan også bygges på stedet av rør, bunn, rørgjennomføringer, dykker og toppløsning.

200 l sandfangkum er beregnet for å samle overflatevann fra et begrenset område - avhengig av belastningen av strøsand og annet slam. Standardkummene leveres med eller uten dykket utløp i 110 mm, 160 mm og 200 mm. Tilpassede kummer leveres på bestilling. Kummens bestanddeler kan leveres i løs vekt for tilpassing av kum på stedet. Utvendig diameter på toppen er 630 mm. Det finnes kuppelrister og flytende støpjernsrammer og -lokk som er tilpasset denne dimensjonen. For øvrig benyttes også standard Ø650 mm rammer og lokk i kombinasjon med en stigerørstopp med 650 mm lysåpning - eller en Ø650 betong toppring med standard rammer og lokk. Se monteringsanvisningen for toppløsning tilpasset standard Ø650 støpejernsrammer via linken nederst på siden.

Toppløsninger. Vi leverer tilpassede toppløsninger for våre kumsystemer og flere løsninger er tilpasset standard støpejernsrammer og -lokk. Generelt leveres støpjernslokk for 400 kN (40 tonn) belastning - klassifisert som D400. I programmet finnes tette lokk, flatrister og kuppelrister. Alle støpjernslokk er forsynt med lås. Som underlokk på kummer og stigerør leveres flere alternativer.

Mer informasjon:

Vi kan lage det meste! Her en PRO630 "Quatro-kum" med fire sideløp - ett til hver bolig.
Vi kan lage det meste! Her en PRO630 "Quatro-kum" med fire sideløp - ett til hver bolig.