Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Nordic Poly Mark

En sertifiseringsordning for plastrørsystemer

Nordic Poly Mark er en frivillig sertifisering - og må derfor etterspørres av ledningseiere. Målsettingen er å opprettholde det gode nordiske kvalitetsnivået på en bredere front. Sertifikatene er gyldige for Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Nordic Poly Mark er et sertifiseringsmerke som er å finne på en mengde plastrørsystemer. Merket er dokumentasjon på at at produktene er underlagt tredjepartskontroll administrert av INSTA-CERT. INSTA-CERT er en paraplyorganisasjon for sertifiseringsorganer i de fire landene - og Norner er norsk medlem. Tredjepartskontrollen og den fastlagte internkontrollen gir bruker/kunde sikkerhet for at intensjonen med ordningen blir fulgt opp. Enhver feil vil medføre en reaksjon fra INSTA-CERT - i grove tilfeller kan en produsent miste retten til å benytte merket til forholdet er rettet og initiell prøving er gjennomført og godkjent på nytt.

Kontrollen utføres med referanse til spesielle bestemmelser for sertifisering (SBC) knyttet til europeisk produktstandard (EN) eller annen godkjent norm. Disse spesielle bestemmelsene er det viktigste verktøyet for å definere riktig kvalitetsnivå. SBC-ene utarbeides av et utvalg bestående av medlemmer fra INSTA-CERT, kontrollinstitutter, brukerrepresentanter og produsenter. En av brukerrepresentantene leder utvalget. Utvalgets sammensetning vil variere avhengig av produktenes bruksområde.

Mer informasjon:

Nordic Poly Mark - Logo