Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

OPI-kanalen

OPI er en av våre viktigste samarbeidspartnere innenfor kabelbeskyttelse.

Dette er morgendagens løsning: En permanent rørgate i betong. Her ligger rørene innstøpt og så godt som fullstendig beskyttet mot ytre påvirkninger.

Med en Pipelife-/OPI-kanal kan du legge mange typer rør i samme grøft. Det betyr f.eks. at e-verk, telebedrifter, kabel-TV-selskaper osv. kan samordne sine interesser med offentlige etater for vei, vann og avløp. Grøfta graves én gang for alle.

Ved prosjektering av kabelkanalanlegg legges det opp til å sikre fremtidig behov ved å legge en del tomme rør. Fra endene av grøfta og gjennom kummer langs traséen kan man siden trekke ut skadde kabler, reparere dem og legge dem på plass igjen - eller skifte dem - eller legge nye.

Kostnadene til materialer oppveies av et modulsystem og arbeidsmåte som gjør det enkelt å prosjektere og legge kanalen. Kanalen støpes rett på en grovt anrettet grøftebunn, og det stilles således ingen krav til omfyllingsmasser i grøften. Stedlig masse tilbakefylles rundt og over den ferdig støpte kanalen. Det sier seg selv at dette er en kostnadseffektiv måte å legge rør på!

Under vanlige forhold legger tre mann uten vanskeligheter 350 meter med 3-rørs kanal på én dag!

Pipelife-/OPI-kanalen produseres i samarbeid med Oslo Presstoff Industri AS og er utviklet med bistand fra bl.a offentlige institusjoner og ledende konsulenter.

Ta gjerne direkte kontakt med Lars Solbjørg ved OPI-Kanal på mail - lars.solbjorg@opi.no - eller pr. telefon (+47) 22 54 60 90     

Nedlastninger:

kabel-opitog_tog