Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Smart Water Services

Vi gir deg sanntidsinformasjon om tilstanden i rørnettet inn på operatørens telefon

Vann og avløpsinfrastruktur er steder hvor en har liten innsikt idag Rørnettet har ikke internettilgang eller separate strømkilder. Dette er en stor utfordring, da det er estimert at på grunn av et stort vedlikeholdsetterslep, lekker 30 % av alt renset drikkevann i Norge ned i bakken. En lekkasje på en drikkevannsledning gjør at trykket går ned og rørledningen trekker grunnvann som kan være forurenset inn i drikkevannet. Hva om man kunne overvåke lekkasjer på en bedre måte?

Med Pipelifes overvåkningsløsning får du sanntidsdata og en kan jobbe preventivt foran reaktivt med vedlikehold av rørnettet. Vår løsning gir deg dekning under bakken og har egen strømkilde.

Pipelife Smart Water Services
Med Pipelifes løsning får du sanntidsdata og en kan jobbe preventivt foran reaktivt med vedlikehold av rørnettet. Vår løsning gir deg dekning under bakken og har egen strømkilde.

Systemet kan ved hjelp av sensorer gi deg innsyn i:

  • Vannstrøm
  • Vibrasjoner
  • Lekkasjer
  • Trykk
  • Temperatur
  • Vannkvalitet

Pipelife har en stor portefølje av sensorer som er klare til å plugges inn – eller du kan få din allerede installerte sensorikk til å sende data til en skyløsning med visualisering. Dataen kan også sendes til din kommunes SCADA-system.

Rask start – Pipelife Secure IoT-Connect
Pipelife tilbyr en rask start der vi bistår med installasjon, setup og drift. Vi jobber sammen med kundene for å skape en løsning etter dine spesifikasjoner og behov.

Pipelife kan bistå med ekspertise på et eksisterende anlegg og nye anlegg. Sammen med kunden finner vi de riktige alarmene for at du skal ha full kontroll og avdekke problemer i infrastrukturen. Vår løsning ivaretar IT-sikkerhet i alle trinn.

  • Skybasert 24/7 overvåking
  • SMS eller e-postvarsel basert på dine behov
  • Systemvedlikehold og sikkerhet med kontinuerlig forbedring av software

Eirin Kalstø

Eirin Kalstø

Leder Horisont

Roald Boge

Roald Boge

Leder for strategi og forretningsutvikling - Horisontprogrammet

Download vCard
15_liten