Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Bærekraftig industri

Overordnet mål for Pipelife Norge AS er å sikre en bærekraftig industriell aktivitet i Norge

Forretningsidé:
Pipelife Norge AS skal sikre en bærekraftig industriell aktivitet i Norge. Pipelife Norge AS skal være konkurransedyktig.

Misjon:
Pipelife produserer og leverer plastrørsystemer av høg kvalitet og verdi til norske kunder og utvalgte eksportmarkeder.

Visjon:
Pipelife skal lede ei bærekraftig utvikling, i verdifullt partnerskap med kunder, ansatte, eiere og omgivelser.

Pipelife Norge skal lede ei bærekraftig utvikling, i verdifullt partnerskap med kunder, ansatte, eiere og omgivelser.
Det er imidlertid mangt og mange som til enhver tid påvirker våre muligheter for dette. Markedet er kanskje den sterkeste - og sammen med det våre eiere. Myndighetene, kronas styrke og folkemeningen rår vi lite over. De ansatte bidrar innenfra.

Hva er rett kurs?
For på sikt å inneha en ledende posisjon må vi til en hver tid være konkurransedyktige. Det store spørsmålet vi derfor må stille oss hver dag er hva kundene ønsker av oss - og er de villige til å betale for det? Det koster å være god. Men er vi for gode? Er det riktig å produsere varene i markedet til de høye kostnadene det representerer? Skal vi ha folk på veien? Trenger vi å svare på spørsmål? Tåler markedet lengre leveringstid? Må vi involvere oss i alt som ønskes av oss (inkluderende arbeidsliv, returordninger, m.m.)?
Foreløpig er det mange signaler om at vi bør fortsette på den veien vi har valgt. Samtidig sier mange gjennom sin praksis at "jeg er ikke villig til å betale for det".

Hva er det du betaler for?
Først og fremst varer med riktig kvalitet for norske forhold levert på rett sted til rett tid og i rett mengde. I tillegg stiller vi til rådighet en god del mennesker som informerer, følger opp, lærer opp, videreutvikler og er tilgjengelige.

Hva mer får du for pengene?
Tenk deg at du kjøper en vare av en norsk produsent. Hvor blir det av pengene dine? En analyse av vårt eget regnskap viser at det aller meste flyter tilbake til samfunnet i form av lønn, kjøp av råvarer og kjøp av tjenester. Direkte og indirekte skatter og avgifter kommer skoler, helsevesen og over- og underjordisk infrastruktur til gode. Pengene er i omløp. Penger vi sender ut av landet generer ikke ativiterer og mer velferd i Norge.

Hva gjør Pipelife?
Vi har klokkertro på at vi skal lykkes, men vi klarer det ikke uten hjelp. Vi forsøker å øke kundenes bevissthet rundt dette temaet ved å snakke om det. Vi har også bedt en ekspert, Tor W. Seim i advokatfirmaet Haavind Vislie, om å utarbeide tips for offentlige innkjøpere. Og sist, men ikke minst; vi fortsetter ufortrødent videre med investeringer, markedsarbeid og videreutvikling av våre suksesskonsepter.

Mer informasjon
Er du interessert i å diskutere dette mer inngående med oss, er vi lutter øre. Vi stiller gjerne opp hos deg for å snakke om industriens rolle i et bærekraftig samfunn. Ta kontakt!

Nedlastninger (PDF)

girl-drinking-water