Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Meld deg på Rørdagene 2019

Rørdagene 2019
Vi inviterer igjen til vårt årlige fagseminar i Lillestrøm 12.-13. februar.

- Et faglig treffpunkt der vi kan utveksle kunnskap, erfaringer, nyheter og
utfordringer bransjen står ovenfor. Vi inviterer derfor kommuner, entreprenører,
grossister, konsulenter, Bane NOR, Nye Veier, Statens vegvesen, energiverk m.fl.

• Pris 2019: 4900,- /4500,-
• Tilbud Earlybird: 3900,- /3500,-

Meld deg på her!

1000,- i rabatt for alle som melder seg på innen 4. desember 2018.
Alle priser er eks. mva. og inkluderer lunsj begge dager, middag og underholdning, samt eventuell overnatting.

Oppdatert program:

Registrering, utstillingsvandring, mingling, kaffe og lett servering

 

09.30

Registrering, utstillingsvandring, mingling, kaffe og lett servering

 

10.30

Velkommen til Rørdagene 2019

Administrerende direktør Kjell Larsen i Pipelife Norge ønsker velkommen til Rørdagene og setter oss på sporet.

Kjell J. Larsen,

adm. dir. i
Pipelife Norge AS

 

 


Offentlige anskaffelser - Formalisering av miljøkrav

 

10.40

Ordstyreren innleder

Hvor står vi i 2019? Hva er rammebetingelsene nå?

Christen Ræstad,

eget firma

11.00

Fra grønnpreik til ekte grønn vekst

Førsteamanuensis Per Espen Stoknes leder BI Senter for Grønn Vekst. Han er også serie-gründer og har vært engasjert i skjæringsfeltet mellom psykologi, økonomi og miljø.

Hva er egentlig reell grønn vekst, og hvordan gjør vi det konkret og strategisk? Hvilken betydning har Paris-avtalens 2-graders klimamål for norske bedrifter, og ikke minst for offentlige anskaffelser fremover mot 2030?

Per Espen Stoknes,

førsteamanuensis, forfatter, politiker og bedriftsleder.

11.30

Miljøkrav i anbudsprosesser
Hva forventes av infrastrukturaktørene?

Difi har nylig utarbeidet en veiledning om hvordan miljøkrav skal ivaretas i f.m. offentlige innkjøp.

Neste steg er en spesiell fokus på miljøkrav i anlegg.

Ellen Ramsnes, førstekonsulent.
Hans Olaf Delviken, seniorrådgiver.

Difi

 

11.50

Hvordan ivaretar industrien miljø og bærekraft? (Engelsk)

Årlig blir 25 % av all PVC i Europa brukt i rør-produksjon. Industrien jobber tett med EU-kommisjonen for å sikre bærekraftige løsninger.

Hvorfor er plast bærekraftig?

Dr Jason Leadbitter,

Sustainability & Corporate Social Responsibility Manager i Inovyn

12.10

Miljøkravene i teori og praksis
Kjell Larsen innleder til debatt

Kjell J. Larsen,

adm. dir. i
Pipelife Norge AS

12.15

Diskusjon om miljø og miljøkrav

 

 

12.30

Lunsj

 

 

 


Romerike

 

13.30

Vann og avløp på Romerike, Nåtid og fremtid
- Dagens situasjon og våre viktigste VA-utfordringer

Thomes Trømborg,
daglig leder i NRV/NRA

13.50

Modell for prosjektgjennomføring i NRVA
- Ivaretakelse av funksjonskrav, kvalitet og levetid
- Kvalitetshåndbok med vekt på driftspersonellet

Markus Rawcliffe,
avdelingsleder drift i NRV/NRA

14.10

Orientering om befaringene.

Vi besøker:

NRV:
Vannbehandlingsanlegget til NRV i Hauglifjell
http://nrva.no/index.php/drikkevann/vannbehandling

NRA: Nedre Romerike Avløpsselskap NRA
http://nrva.no/index.php/avlop/renseprosess

MIRA: Midtre Romerike Renseanlegg
http://www.miraiks.no/home

 

14.30

Innsjekk og omkledning til befaring

 

15.00

Bussavgang fra hotellet for gruppene MIRA 1 og MIRA 2, NRA 1 og NRV 1

 

15.00 -

 

16.30

Foredrag om ledningsnett (på hotellet):

Representanter fra Pipelife orienterer om nyheter og viktige forhold knyttet til Isoterm-, vann-, avløps- og kabelvernprodukter.

Pipelife

16.00

Bussavgang fra hotellet for gruppene MIRA 3 og MIRA 4, NRA 2 og NRV 2

 

18.30

Aperitiff og underholdning

 

19.30

Middag og underholdning

 Program dag 2

          
             I veien for hverandre

08.30

En illustrert innledning

Ordstyrer Christen Ræstad

08.35

Risiko ved kabelforlegning

Valg av løsninger og risiko ved forskjellige løsningsvalg. Risiko ved manglende planlegging, med fokus på kabling i regional- og fordelingsnettet.

Ola Torgrim Eide,

seniorrådgiver i Høyspent AS

08.55

Den første meteren er verst!

Her finner vi blant annet E-verkenes installasjoner. Hvilke utfordringer ser E-verket? Optimal samhandling med øvrige etater.

Geir Harry Berge, prosjektingeniør, og Olav Hårstad, senioringeniør

TrønderEnergi Nett

09.15

Reduksjon av graveskader på ledninger i grunnen

Hva er oppnådd 2008 – 2018 og hvordan?
Hva er viktige tiltak fremover?

Eldar Brænden,

viseadm. dir.
Geomatikk AS

09.35

Georadar – fra deteksjon av vikingskip til kabler og rør

Visjoner om hvordan georadar i fremtiden kan kartlegge undergrunnen FØR du skader skjulte kabler, infrastruktur og fornminner.

Knut Paasche,

avdelingsleder, forsker og arkeolog i NIKU
(Norsk Institutt for
kulturminne-forskning)

 

09.55

Kaffepause og utsjekking

 

 


Overvann og klimatilpasning

 

10.30

Trykkavløp i Lillestrøm sentrum – et alternativ til tradisjonell separering?

Hva gjør vi når fellesledningen må fornyes i trange bysentra? Hva gjør vi med det urene overvannet? Vi får ta del i de nye tankene Lillestrøm har tenkt i f.t. separering.

Odd Ivar Opheimsbakken,

Seksjonsleder forvaltning (kommunalteknikk) i Skedsmo kommune

10.50

Regelverk og forvaltning i forandring
Oppsummering fra VA-juskonferansen 5.-6.12.2018

Christen Ræstad,

prosjektleder for
VA-juskonferansen

11.10

Strukturert planlegging av overvannshåndtering på overordnet nivå: innspill til videreutvikling av DiVA-guiden (Master NMBU)

Ola Berg Falch,

siv.ing. i
Norconsult AS

11.25

Diskusjon: Hva er våre hovedutfordringer? Hva er partenes roller, oppgaver og ansvar?

 

 

11.35

Pause

 

 

 

 

 


Digitalisering

 

11.50

3D beskrivelser inn i alle ledd - Kartverk – prosjektering - drift

Cobuilder gjør tilgjengelig det man trenger digitalt i prosjektene – BIM-objekter, FDV, HMS og annen dokumentasjon.

Lars Christian Fredenlund,

Adm.dir. i Cobuilder AS

12.10

Unikt 3D-bibliotek for VA-bransjen

Et VA-bibliotek med digitale 3D-modeller av bransjens produkter er nå fritt tilgjengelig i nettskyen. Det åpne biblioteket med VA-bransjens «byggeklosser» kan sterkt effektivisere VA-bransjen – og er resultatet av et norsk FoU-prosjekt.

Knut Jøssang,

KAM i Pipelife Norge AS.

Mats Fensholt,

Prosjektleder i Trimble Solutions Sandvika AS

12.30

Bruk av Internet of Things (IoT) til drift av infrastruktur

Norges eneste Smart Grid Evangelist tar oss med inn i fremtiden. Kanskje får vi svar på når fremtiden er her?

Richard Schytte,

Smart Grid Evangelist and Solution Manager i Powel AS

 

12.50

Diskusjon om digitalisering

 

13:00

Avslutning og lunsj

 

 

 

rordagene_nyhet2