Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Konkurransen fra Verdens vanndag er avgjort

Trekning av alle som svarte korrekt på konkurransen er avgjort:

Vi gratulerer Kjell Andersen fra Bindal kommune med en splitter ny iPad mini.

De korrekte svarene er :

1.c) 200 liter

2.c) 1,8 milliarder

For de som deltok på messen 360 og svarte der, er korrekt svar på tilleggsspørsmålet:
3.a) 2,5 dl.)

Verdens vanndag ble opprettet i etterkant av FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio i 1992. FNs generalforsamling vedtok at 22. mars 1993 skulle være Verdens vanndag, og at dagen skulle markeres årlig siden da. Hvert år setter UN Water, enheten som koordinerer FNs arbeid med vann og sanitær, et nytt tema for vanndagen.

Årets tema handler om å redusere forurensingen av vann, og gjenbruke avløpsvann. 663 millioner mennesker i verden mangler gode drikkevannskilder. Over 80 % av avløpsvannet globalt renner tilbake til økosystemene uten å ha blitt renset eller igjenbrukt. Drikkevannet til 1,8 milliarder mennesker er forurenset av avføring. Utrygt drikkevann og dårlig sanitærforhold forårsaker rundt 842 000 dødsfall hvert år.  

Svar på 2 spørsmål og bli med i trekningen av en iPad mini:

1. Hvor mye vann bruker hver og en av oss i gjennomsnitt i døgnet i Norge?

a. ca. 20 liter
b. ca. 90 liter
c. ca. 200 liter

2. Hvor mange mennesker på jorden mangler tilgang til rent drikkevann.

a. ca. 400 millioner mennesker
b. ca. 900 millioner mennesker
c. ca. 1,8 milliarder

Send svaret ditt med navn og bedrift til: firmapost@pipelife.no

Svarfrist var: 30.mars

vann
vannnyhet