Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Ny hovedpulsåre i Tromsø

Troms Kraft NETT AS bygger for fremtiden:

Bengt Atle Fredriksen i Troms Kraft Entreprenør AS er ansvarlig prosjektleder for kabelanlegget som er under utbygging. Han forteller om den nye støpte kanalen som er under bygging.

Hele strekningen er på 5800 meter og vil stå ferdig 1. januar 2018. - Vi bygger ikke lenger i luft og årsaken til dette er hovedsakelig levetid, estetikk og forhold knyttet til inngrep i naturen. Deler av strekningen går forbi markagrensa og berører også tur- og skiløypetraseer. - Det gamle strømnettet er bygd på 60-tallet og er overbelastet. Det nye strømnettet er dimensjonert for å kunne brukes i 50-80 år frem i tid.

Det er PVC kabelrør fra Pipelife som er valgt i prosjektet og det legges 75 000 meter med rør. Det varierer litt underveis, men rørene legges i 13x3 og 5x3. Altså tre høyder med 5 til 13 rørledninger ved siden av hverandre. Valg av løsning og rørmateriale er gjort i forhold til de krav og spesifikasjoner som Troms Kraft Nett AS følger. Kablene skaper varme og det er viktig at denne varmen blir ledet bort. Med støpt kanal vil betongen lede bort varme og det viktig i forhold til overføringskapasitet og sikkerhet.

PVC kabelrør fra Pipelife har et lavt CO2 -fotavtrykk og er et miljøvennlig valg. 57 % av materialet kommer fra natriumklorid (salt), og det brukes også naturgass i produksjonen av PVC. - Det at materialet er selvslukkende gjør også at det er et godt valg for oss.

- For oss er helse, miljø og sikkerhet viktigst. Miljø blir nok enda viktigere i fremtiden enn det er nå, forteller Fredriksen.

Entreprenørarbeidet deles av tre entreprenører. Etter legging av kabelrørene trekkes en tolk gjennom rørene for å kontrollere deformasjon. - Alt har sett bra ut så langt. Vi har også gått inn med kamera samtidig og har videoopptak av hvordan det ser ut innvendig i rørene. Mengden av kabelrør har gjort at det er lagt til rette med egne lagringsplasser ute på anlegget.
- Leveringsdyktighet er svært viktig for oss for å kunne ha en god flyt i arbeidet og fremdrift etter planen. Dette har fungert svært godt.

- De største utfordringene vi har hatt, har vært i forhold til naturhensyn. Vi har en flott natur som vi må ta vare på og finne de aller beste løsningene for. Vi graver ikke så dypt når vi legger støpt kanal, og vi planlegger nøye hvordan vi kan redusere inngrep i naturen. Torv blir f.eks. tatt vare på og lagt tilbake, i tillegg blir fauna og vegetasjon tatt hensyn til på en så god måte som mulig. Det gode samarbeidet med Tromsø kommune og de øvrige grunneierne har vært svært viktig. Vi vil også vurdere å inngå et samarbeid med Institutt for Arktisk Biologi ved UIT, forklarer Fredriksen.

Når anlegget er ferdig, vil det være mulig å tredoble forsyningen av strøm til nordsiden av Tromsøya. Troms Kraft sin visjon er å forenkle, forbedre og fornye.

TK_kabelvern2
_DSC0734
OM PROSJEKTET: Strekning: Charlottenlund - Varden Total lengde på kabelkanal: 5800 meter støpt kanal Total mengde kabelvernrør: 75 000 meter kabelvernrør 160 mm, SN4 Produsent av kabelvernrør: Pipelife Norge AS
_DSC0744
Arnstein Sørensen og Bård Erlend Nilsen i GraveTjenesten AS