Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Rørdagene i Stathelle 2017

Nytt for neste år er at vi utvider og kommer til å dekke både kommunalteknikk, energi og vei. - Et faglig treffpunkt der vi kan utveksle kunnskap, erfaringer, nyheter og utfordringer bransjen står ovenfor. Vi inviterer kommuner, entreprenører, grossister, konsulenter, Jernbaneverket, Statens Vegvesen og energiverk med flere.

Her finner du program og påmelding.

Noen høydepunkter:

  • VA bransjen i fremtiden. Hvilke utfordringer står vi ovenfor?
  • Økt digitalisering. Hvilke konsekvenser får dette?
  • Smarte veier i fremtiden
  • Omvisning på Pipelifes fabrikk på Stathelle
  • Konferansen holdes på Quality Hotel Skjærgården (Langesund)
  • Materialfokus
  • Store veiprosjekter
  • Energi og miljø

 

rordagene