Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Sandfangkummer av plast

Mindre kummer av plast har vært på markedet siden 80-tallet og er så godt som enerådende. Ny teknologi, nye råvarekvaliteter og bærekraftige løsninger har gjort det mulig å stadig produsere større kummer. I dag finnes derfor konkurransedyktige plastkumprodukter med god kvalitet, god funksjon, varig tetthet og lang levetid i alle størrelser. Her vil vi fokusere på de store sandfangkummene:

Plastløsninger veier mindre
For store kummer, som skal håndteres, flyttes og justeres, er vekt viktig. Rent praktisk gjør det
jobben enklere. Når det gjelder HMS er den lave vekten svært gunstig - med tanke på skadepotensialet. Også for framtidige generasjoner er vekt viktig – i og med at det forbrukes mindre ressurser under transport og installasjon.

Lav vekt er ikke et problem
Når noe veier mindre enn vann, så flyter det. Plastkummer bør derfor fylles hvis de må monteres under vann. Det er alltid ønskelig å arbeide tørt, for å ha full kontroll med fundament og sidefylling (kvalitet). Når friksjonsmasser (singel, pukk eller grus) er fylt inntil kummen, så vil disse massene motvirke oppdrift. Jo dypere kummen er, jo mindre er faren for at kummen flyter opp. Ved bruk av dårlige masser utenfor vei, så kan kummen enkelt forankres ved hjelp av geotekstiler som legges opp langs kumkroppen og ut mot grøftesidene. Du må bare få den lave vekten til å spille på lag med deg!

Sandfangkummer av plast er enkle å tilpasse
På tegningene kommer rørledningene inn i kummen i rette vinkler og i samme høyde – pent og
pyntelig. I virkeligheten stemmer dette svært sjelden - og plutselig dukker det kanskje opp behov for nye tilkoblinger. Da skal du vite at det kreves lite utstyr for å bore nye tilkoblinger der og da.
Ei batteridrevet bormaskin, ei hullsag og to minutter, så alt er klart. Slå den!

Om sandfanget
Hensikten med sandfanget er å unngå at grus og slam kommer inn i rørnettet – noe som reduserer kapasitet og sågar tetter rørene. Sedimentene bør fjernes før sandfanget er halvfullt fordi vannet må ha tilstrekkelig oppholdstid slik at sedimentene rekker å synke. Dykket utløp stanser flytepartikler og hindrer tetting av rørnettet hvis sandfanget blir fullt. I tillegg motvirker dykkeren ispropper ved at skorsteinseffekten, som trekker kald luft inn i rørledningen vinters tid, stanses. Lukt fra rørledningen forhindres også. Fordelene med dykker er mange – og skikkelige fagfolk klarer å drifte sandfang med dykker.

Toppløsningene
Vi har utviklet toppløsninger som er tilpasset standard gategods - der trafikklastene overføres, via flytende rammer, til massene rundt og ikke direkte på kummen. Løsningene er utviklet sammen med norske brukere og det er tenkt på produktenes ve og vel, ledningseiernes krav og entreprenørenes ønsker. Det siste er ikke minst viktig – fordi anleggsperioden er mest kritisk også her.

malnyhet
sandfangkumpro1000