Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Vår miljørapport for 2014

Pipelife Norge AS ser det som en viktig oppgave å bidra til en mer miljøvennlig nærings-virksomhet. Våre produkter dekker reelle behov, som rør til forsyning av rent drikkevann, oppsamling av avløpsvann, transport av gass og beskyttelse av kabler og elektriske installasjoner. Vi satser på produkter med høy kvalitet og lang levetid, samt mest mulig miljøvennlige produksjonsprosesser. Et viktig ledd er forbruk- og avfallsreduksjon og reduksjon av transportutslipp.


Vi har siden 2010 arbeidet med å styrke vår videre miljøsatsing, dette gjennom å etablere et klimaregnskap ihht GHG protokollen. Vår hensikt og mål er å redusere vårt Co2 forbruk innen 2020 med 20%.

Her kan du lese vår miljørapport for 2014.

skog