Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Pragma Infra rørsystem

Pragma Infra rør er dobbelveggede rør av polypropylen (PP) etter den innvendige dimensjonsserien – DN/ID – bygd på Pipelifes tradisjonelle Pragma-teknologi. Rørdeler og kummer er tilpasset de unike tilkoblingsmålene og kan tilpasses de fleste behov. Sortimentet dekker dimensjonsrekken 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm og 1000 mm.

Rørene har ringstivhetsklasse SN 8 og er godkjent i henhold til NS-EN 13476-3 og merket med kvalitetsmerket Nordic Poly Mark. Alt av materiale er underlagt levetidstester og produktene tåler nordisk klima og vannføring med stor grustransport godt. Skjøtene tilfredsstiller kravene for tetthetsklasse LC eller LD i NS-EN 1610. Den generelle leggeanvisningen for plastrør gjelder også for denne rørtypen.


Les mer om Pragma Infra i vår brosjyre.

pragmainfra
brosjyreicon_pragmainfra