Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Bjugn kommune: Velger PVC som rørmateriale

Per Rune Dragesæt har ansvaret for vann og avløpsledningsnettet i Bjugn kommune. Det er en kommune som forventer en befolkningsvekst i årene som kommer grunnet utbygging av Ørland hovedflystasjon. Kommunen legger også til rette for god næringsvirksomhet og ønsker vekst i sysselsettingen.

Marine Harvest er et av selskapene som har valgt Bjugn kommune når de nå i 2013 bygger en ny fiskeforfabrikk på Valsnesset i Bjugn. Den vil starte sin produksjon forsommeren 2014 og ha ca. 50 ansatte.

For å imøtekomme kravene fabrikken har til vannforsyning bygger kommunen ut vannledningsnettet. De bygger ut en 8 km lang vannledning som går fra Barseth og helt frem til Marine Harvest fabrikken på Valsnesset. Hele traseen vil være ferdig i løpet av 2013.

Kommunen har valgt å bruke PVC trykkrør fra Pipelife Norge AS på alle vannledningene der det er mulig på denne traseen. Drageseth forteller at hovedårsaken til at de velger PVC er fordi det både er tidsbesparende, enkelt å legge og et svært godt valg i forhold til vedlikehold og sikkerhet. Det er også et sterkt materiale med meget lang levetid.

Dragesæt har lang erfaring med PVC rør til vann og avløpsledninger i kommunen. På nye PVC ledninger har de så å si ikke opplevd feil og mangler. Det har vært noen utbedringer på brudd på PVC rør fra 70-tallet, men dette er hovedsakelig grunnet feil legging av rørene den gang de ble gravd ned.
Kommunen har også et eget delelager med PVC rør og deler. Det gjør at de enkelt og tidsbesparende å reparere et brudd hvis det skulle oppstå.

PVC rør er enkle å legge da de ikke må sveises og er også enkle å kappe. De to entreprenørene som legger hver sin del av ledningen er godt fornøyd med valget av PVC. Kommunen har kjøpt inn materiel  selv og entreprenørene gjør selve arbeidet med legging.
Entreprenøren Hvidsand har traseen fra Kaldkleiva til Tørrem. De legger ca. 50 meter ledningsnett om dagen, men dette er litt avhengig av terrenget.

Inndelingen av den 8 km lange vannledningen:
 • Barseth-Sundseth
  2,5km PVC-trykkrør 225mm SDR 21
 • Sundseth-Kaldkleiva
  Sjøledning
 • Kaldkleiva-Tørrem
  2,5km PVC-trykkrør 225mm SDR 21
 • Tørrem-Oksvold
  0,9 km PE-trykkrør legges gjennom fjell
 • Oksvold-Valskrysset
  Beholdes som den er
 • Valskrysset-Valsnesset
  2,5km PVC-trykkrør 225mm SDR 21

Foto, fra venstre: Inge Hvitsand (Hvitsand Entreprenør) Roger Hvitsand (Hvitsand Entreprenør) Per Bjørn Eggen (Bjugn kommune) Per Rune Drageseth (Bjugn kommune) Ole Bævre (Pipelife Norge)
Bjugn_196_4