Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Leggeanvisningen for plastrør er revidert

Bransjeorganisasjonen NPG Norge har revidert den generelle leggeanvisningen for termoplastrør (PVC, PE og PP). Denne anvisningen gjelder fortrinnsvis rørsystemer for vann og avløp.

Utførelse ved krav til maksimum 5 % deformasjon på nylagte rør er tatt inn. Ellers er det ingen store endringer.

Last ned her......

Dette påvirker ikke leggeanvisningen for kabelrør. Det samme grunnlaget gjelder for denne anvisningen. Men det er andre krav til deformasjon på nylagte rør. Det er også andre krav til masser i ledningssonen - på grunn av jordens evne til å transportere vekk varmen sterkstrømskabler utvikler.

Les mer om NPG Norge her ....