Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

En bærekraftig industri

Miljøarbeidet i Pipelife Norge

Pipelife Norge AS har ført miljøregnskap for fabrikkene i Surnadal og Stathelle siden 2010. Vi ønsker at våre kunder og brukere får mulighet til å se hvordan vi jobber for et lavere karbonfotavtrykk. Vi står ikke stille, men beveger oss oppover i den grønne trappen. Nye miljøtiltak kommer på planen hvert år og i vår fikk vi våre første EPDer.

Pipelife skal være en miljøvennlig og bærekraftig industribedrift og være en bidragsyter til at verden når 2-gradersmålet som er satt i Parisavtalen.

EPD
Pipelife Norge AS har nå EPD på fire produktgrupper. En EPD er en miljødeklarasjon som forteller om utslipp fra et spesifikt produkt i alle prosesser det gjennomgår fra vugge til grav. (LCA)

Det kan forklares slik: En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration. Pipelife har EPDer på fire produktgrupper. Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III., miljøvennlige produksjonsprosesser. Et viktig ledd er forbruk- og avfallsreduksjon, samt reduksjon av transportutslipp.

En EPD vil virkelig bli verdifull når den kan inngå i en større sammenheng. Etterspørselen etter totale klimaregnskap for bygg eller infrastruktur vil øke fremover. Når miljødata/EPDer på alle produkter benyttet i et bygg eller infrastrukturprosjekt blir sett i en helhet vil det gi et godt bilde på hele prosjektets miljøavtrykk. Det vil også gjøre det enklere å sammenligne materialer og produkter opp mot hverandre fra et miljøperspektiv.

Hvilke typer EPDer finnes og hvordan er de forskjellige? Les mer her ....

Carbon Footprint
Jordkloden trenger ansvarlige brukere. Hele veien, fra politiske ledere, via forskning og næringsliv, og ned til hvert enkelt menneske. Vi er simpelthen nødt til å redusere dybden på de negative fotavtrykkene vi etterlater oss – ellers vil de aldri kunne viskes ut. Pipelife Norge AS ønsker å være med å ta ansvar, og la våre kunder gjøre det samme.

Pipelife Norge AS skal også være en bærekraftig og miljøvennlig industribedrift. Ett av våre viktigste tiltak for å bli bedre er å føre vårt eget miljøregnskap. Vårt eget Carbon Footprint. Vi jobber i alle ledd for å levere et så miljøvennlig produkt som mulig. Dette kaller vi vår “grønne verdikjede”.

 

Våre produkter
Våre produkter dekker et reelt behov – i motsetning til mange av vår tids kommersielle industrivarer. Forsyning av rent drikkevann og transport av spillvann er grunnleggende i vårt moderne samfunn. Og når kloakk og drikkevann ligger i samme grøft, vil du helst at rørene skal være tette – selv under ekstreme belastninger. Nesten like viktig, om enn på en annen måte, er for eksempel beskyttelse av kabler og elektriske installasjoner. Pipelife er Nordens ledende produsent og leverandør av rør til nevnte bruk. I vårt tilfelle vil det ikke redusere forurensingen å kutte i produksjonen. Tvert om. Økt bruk av våre produkter og vårt miljøengasjement vil slå positivt ut i det totale miljøregnskapet.

Våre produkter synes sjelden, men finnes overalt. Nettopp derfor er det så viktig at vi tar vårt miljøansvar på alvor – valgene vi tar får store konsekvenser. «Riktig rør er godt miljøvern», pleier vi å si. Et «riktig rør» er i våre øyne et rør som har gitt minst mulig miljøpåvirkning under produksjon og transport, som ikke skader miljøet under bruk, som er av god kvalitet slik at lekkasjer unngås, og som har lang levetid og dermed bidrar til redusert ressursbruk i et livssyklusperspektiv.

Pipelife Norge AS har vært engasjert i den miljømessige siden av vår industrielle virksomhet siden 80-tallet. Den gang var det ikke like «hot» som i dag, hvor vi i stadig økende grad ser at dette er et aspekt kundene setter pris på og vektlegger. Vi har innsett at vi må bli flinkere til å fortelle om våre gode miljøtiltak. Selv om det er miljøgevinsten, ikke et godt «miljøimage» som er målet, skader det ikke at våre kunder og forbindelser får greie på hva vi står for. Ansvarlighet.

 

Carbon Footprint

Begrepet “Carbon Footprint” – “karbonfotavtrykk”, benyttes som en målenhet for det totale utslipp av karbondioksid og metangass fra en bedrift, person eller annen enhet. Man tar ikke bare hensyn til de direkte utslippene, for eksempel fra en fabrikk, men også de indirekte utslipp som oppstår ved underleverandørers produksjon, transport, avfallshåndtering, ansattes reiser mm. Pipelife Norge AS er stolte over at vårt Carbon Footprint allerede er relativt godt, og jobber hardt for å få enda bedre resultater. For å oppnå dette må vi jobbe på mange plan, og lete etter forbedringspotensiale i alle bedriftens ledd.

Ved fabrikkene våre på Stathelle og i Surnadal er utslippene små. Vi holder oss godt innenfor vårt mål om å drive en lønnsom, norsk industri på en måte som ikke krever særlige konsesjoner eller unntak fra regelverket. Vårt forbedringspotensiale ligger derfor ikke først og fremst her.

 

Kort reisevei

Våre produkter på det norske markedet har kort reisevei. Våre fabrikker ligger med en slik plassering at det er lett å transportere produktene våre ut til vårt langstrakte land.

Pipelife Norge AS har dermed vendt blikket mot emner for viderekommende miljøbedrifter. Vi kan nevne forbruk av energi og vann, valg av råstoff og underleverandører, egen materialbalanse, samt gode løsninger for produksjonsprosess, transport og avfallshåndtering. Ved å sørge for de mest optimale løsninger på alle disse områdene, reduserer vi vårt Carbon Footprint ytterligere.

Pipelife Norge AS er på tå hev i dobbel forstand. Vi er på hugget med tanke på kvalitet og utvikling av våre produkter, men går samtidig på tå på kloden, for å etterlate svakest mulig karbonfotavtrykk. Våre miljøframskritt er gull verdt for Pipelifes miljøbevisste kunder som selv jobber med Carbon Footprint, siden vårt avtrykk inngår som en del av deres.

 

Last ned vår miljørapport:


Miljørapport norsk

 

jente_justert300x300
miljoregnskapny
CF
EPDny