Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

CARBON FOOTPRINT

Carbon Footprint - Riktig rør er godt miljøvern

Jordkloden trenger ansvarlige brukere. Hele veien, fra politiske ledere, via forskning og næringsliv, og ned til hvert enkelt menneske. Vi er simpelthen nødt til å redusere dybden på de negative fotavtrykkene vi etterlater oss – ellers vil de aldri kunne viskes ut. Pipelife Norge AS ønsker å være med å ta ansvar, og la våre kunder gjøre det samme.

Pipelife Norge AS skal også være en bærekraftig og miljøvennlig industribedrift. Ett av våre viktigste tiltak for å bli bedre er å føre vårt eget miljøregnskap. Vårt eget Carbon Footprint. Vi jobber i alle ledd for å levere et så miljøvennlig produkt som mulig. Dette kaller vi vår “grønne verdikjede”.

 

Våre produkter
Våre produkter dekker et reelt behov – i motsetning til mange av vår tids kommersielle industrivarer. Forsyning av rent drikkevann og transport av spillvann er grunnleggende i vårt moderne samfunn. Og når kloakk og drikkevann ligger i samme grøft, vil du helst at rørene skal være tette – selv under ekstreme belastninger. Nesten like viktig, om enn på en annen måte, er for eksempel gasstransport og beskyttelse av kabler og elektriske installasjoner. Pipelife er Nordens ledende produsent og leverandør av rør til nevnte bruk. I vårt tilfelle vil det ikke redusere forurensingen å kutte i produksjonen. Tvert om. Økt bruk av våre produkter og vårt miljøengasjement vil slå positivt ut i det totale miljøregnskapet.

Våre produkter synes sjelden, men finnes overalt. Nettopp derfor er det så viktig at vi tar vårt miljøansvar på alvor – valgene vi tar får store konsekvenser. «Riktig rør er godt miljøvern», pleier vi å si. Et «riktig rør» er i våre øyne et rør som har gitt minst mulig miljøpåvirkning under produksjon og transport, som ikke skader miljøet under bruk, som er av god kvalitet slik at lekkasjer unngås, og som har lang levetid og dermed bidrar til redusert ressursbruk i et livssyklusperspektiv.

Pipelife Norge AS har vært engasjert i den miljømessige siden av vår industrielle virksomhet siden 80-tallet. Den gang var det ikke like «hot» som i dag, hvor vi i stadig økende grad ser at dette er et aspekt kundene setter pris på og vektlegger. Vi har innsett at vi må bli flinkere til å fortelle om våre gode miljøtiltak. Selv om det er miljøgevinsten, ikke et godt «miljøimage» som er målet, skader det ikke at våre kunder og forbindelser får greie på hva vi står for. Ansvarlighet.

 

Carbon Footprint

Begrepet “Carbon Footprint” – “karbonfotavtrykk”, benyttes som en målenhet for det totale utslipp av karbondioksid og metangass fra en bedrift, person eller annen enhet. Man tar ikke bare hensyn til de direkte utslippene, for eksempel fra en fabrikk, men også de indirekte utslipp som oppstår ved underleverandørers produksjon, transport, avfallshåndtering, ansattes reiser mm. Pipelife Norge AS er stolte over at vårt Carbon Footprint allerede er relativt godt, og jobber hardt for å få enda bedre resultater. For å oppnå dette må vi jobbe på mange plan, og lete etter forbedringspotensiale i alle bedriftens ledd.

Ved fabrikkene våre på Stathelle og i Surnadal er utslippene små. Vi holder oss godt innenfor vårt mål om å drive en lønnsom, norsk industri på en måte som ikke krever særlige konsesjoner eller unntak fra regelverket. Vårt forbedringspotensiale ligger derfor ikke først og fremst her.

 

Kort reisevei

Våre produkter på det norske markedet har kort reisevei. Våre fabrikker ligger med en slik plassering at det er lett å transportere produktene våre ut til vårt langstrakte land.

Pipelife Norge AS har dermed vendt blikket mot emner for viderekommende miljøbedrifter. Vi kan nevne forbruk av energi og vann, valg av råstoff og underleverandører, egen materialbalanse, samt gode løsninger for produksjonsprosess, transport og avfallshåndtering. Ved å sørge for de mest optimale løsninger på alle disse områdene, reduserer vi vårt Carbon Footprint ytterligere.

Pipelife Norge AS er på tå hev i dobbel forstand. Vi er på hugget med tanke på kvalitet og utvikling av våre produkter, men går samtidig på tå på kloden, for å etterlate svakest mulig karbonfotavtrykk. Våre miljøframskritt er gull verdt for Pipelifes miljøbevisste kunder som selv jobber med Carbon Footprint, siden vårt avtrykk inngår som en del av deres.

 

Last ned vår miljørapport:


Miljørapport norsk

Environmental report

 

 

stempel_carbonfootprint300x300
jente_justert300x300
blankt_felt300x100
Her kan du laste ned brosjyren
Her kan du laste ned brosjyren