Smart Water Service

Vannkvalitetsmåling

Smart Vannkvalitetsmåling:Med Pipelifes løsning får du sanntidsdata fra vannkilden. Vår løsning gir deg dekning under bakken og har egen strømkilde.

Systemet kan ved hjelp av sensorer gi deg innsyn i vannkvalitetsparametre som:

  • Temperatur
  • pH
  • Konduktivitet
  • Turbiditet

Pipelife har en stor portefølje av sensorer som er klare til å plugges inn – eller du kan få din allerede installerte sensorikk til å sende data til en skyløsning med visualisering. Dataen kan også sendes til din kommunes SCADA-system.

Drikkevann
Smarte rør badetemperatur

Badetemperatur og vannkvalitet

Piloten i Lillesand har en sommerlig snert med måling av temperatur og vannkvalitet på populære badesteder, i bakker og vassdrag.

Her får vi testet teknologien vår i et annet miljø, og forsket på batterilevetid, publikumseksponering av hardware mm. Lillesand kommune er en meget foroverlent kommune med en digital offensiv, så dette er et bekjentskap vi gleder oss til å utvikle.

Smarte rør SVV 5

Nytt smart tiltak mot flommen

Sensorer skal overvåke et par trøblete stikkrenner under E6 i Gudbrandsdalen. 

- Vi ønsker å teste og ta i bruk utstyr som gir oss bedre oversikt over tilstanden på våre vegobjekter. Disse sensorene vil overvåke vannstanden ved stikkrennene, noe vi fram til nå bare har kunnet gjøre ved at vi eller driftsentreprenøren har tatt befaringer, sier Petter Storødegård ved Drift øst 1 i Statens vegvesen.

Smarte rør

KAN FORUTSE HENDELSER FØR DE SKJER

– Ved å sensorere opp ledningsnettet kan driftspersonell få en tidlig identifikasjon på at noe skjer. 

Kombinert med å løfte sensordataene opp i en skyplattform, sette på algoritmer, maskinlæring, kunstig intelligens og alt som er mulig nå, gjerne kombinert med værdata, kan vi forutsi et hendelsesforløp før det faktisk skjer, sier leder av Horisont-programmet i Pipelife, Eirin Kalstø.

Videoer

Smart Water Services video

Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Andre produkter og løsninger

Water management

Overvåkning av vanninfrastruktur

Produktkatalog

Katalogen omfatter både VA, VVS, og kabel/el. Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer. OBS! Katalogen åpnes i et nytt vind

Beregninger

Dette programmet er et supplement til Pipelifes øvrige brosjyrer, kataloger og innhold på hjemmesiden.

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog