Smart Water Service

Vann og avløp

Våre produkter og løsninger

Pipelife er spesialister på målinger i krevende norsk natur, hvor man hverken har tilgang på strøm eller mobildekning.

Fremmedvann smart water service

Fremmedvann

Vi hjelper til med å dokumentere og måle fremmedvann. Fremmedvann i avløpsnettet medfører både økonomiske-, helse- og miljømessige konsekvenser.

Vi leverer tjenester for å oppdage og måle fremmedvann i avløpsnettet. Løsningene kan beregne tid og nivå for å senke risikoen for både innlekking og utlekking, etter krav fra Statsforvalteren. 

lekkasje smart water service

Lekkasjekontroll

I Norge forsvinner 39% av produsert drikkevann før det når fram til forbruker. Reduksjon av vanntap er viktig for å kunne tilby en mer bærekraftig tjeneste til innbyggere, og for å kunne redusere kostnader for produksjon av vann.

Vi leverer tjenester for sanntidsmåling av vannmengder og trykk. Løsningen blir levert gjennom vår dataplattformen og har integrasjonsgensesnitt mot SCADA-system og andre tredjeparts programvarer.

Drikkevann

Vannkvalitet

God vannkvalitet, enten det gjelder drikkevann eller badevann, er et mål for enhver VA-etat i kommunene. Sanntidsdata fra vannkilder gir kontinuerlig kontroll på ulike vannparametre som:

  • temperatur
  • pH
  • konduktivitet
  • turbiditet

Vi leverer tjenester for måling av vannkvalitetsparametre i sanntid. Løsningen kan settes opp med terskelverdier for å utløse alarmer på SMS eller e-post.

Polluted water. Concrete pipe transporting the poluted river in to a small pound.

Overvann / flomhåndtering

Klimaendringer fører til enda større belastning på avløpssystemet. Samtidig skjerpes kravene gjennom nye EU-direktiv og økt prioritering fra Statsforvalteren. Kontroll på utilsiktet utslipp fra overløp er avgjørende for å kunne overholde kravene i kommunens utslippstillatelser.

Vi leverer tjenester for måling og rapportering av overløp. Løsningen blir levert med rapporteringsfunksjonalitet som tilfredsstiller kravene i utslippstillatelsen.

Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Kundehistorier

Bekkinntak smart water service i Kristiansand

Gir trygg varsling på vann- og avløpsinfrastruktur

Smart water service gir trygg varsling på vann- og avløpsinfrastruktur.

Kristiansand kommune er en del et av testprosjekt for å prøve ut Pipelife sine smarte sensorer.

Smarte rør

KAN FORUTSE HENDELSER FØR DE SKJER

– Ved å sensorere opp ledningsnettet kan driftspersonell få en tidlig identifikasjon på at noe skjer. 

Kombinert med å løfte sensordataene opp i en skyplattform, sette på algoritmer, maskinlæring, kunstig intelligens og alt som er mulig nå, gjerne kombinert med værdata, kan vi forutsi et hendelsesforløp før det faktisk skjer, sier leder av Horisont-programmet i Pipelife, Eirin Kalstø.Andre produkter og løsninger

Vei i Norge

Vei og bane

Smart water service vannkraft

Vannkraft

Herobilde-VMT01-open

VMT

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog