Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Snipp og snapp

Et ypperlig beredskapsprodukt

Vi leverer 50 mm, 110 mm og 160 mm delbare (splittede) kabelrør i sort PP i lengder på 1 meter. Satt sammen kan de vinkles 10 grader pr. meter. Rørene lukkes enkelt uten verktøy - med tre låsebrikker som skyves på plass. Det finnes også en muffe for 110 mm rør for enkelt å kunne etablere overgang med andre 110 mm rør. Muffen er 220 mm lang, bygger 200 mm og har en innerdiameter på 110 mm. Muffen leveres med festebånd.

Snipp&Snapp er spesielt egnet der det er brudd på eksisterende kabelrør eller over kortere strekk for å beskytte kabel under arbeid. Et annet eksempel på bruk er et prosjekt ned 150 meter rør i en steinrik grøft i Växsjö, Sverige. Det ble først lagt ut halvdeler i en sammenhengende rekk. Kabelen ble lagt over halvdelene og rørene lukket. Beskyttelsen mot mekanisk påvirkning og den korte leggetiden viste hvor effektivt Snipp&Snapp er i bruk. Ved at hver rørlengde kun er en meter og at hvert rør kan vinkles 10 grader, følger røret konturene i grøften. Det gjør rørsystemet meget godt egnet der det er utfordrende leggeforhold.

Låsebrikkene kan leveres både rød (el), gul (tele/fiber), grønn (kabel-tv), og kan merkes med netteiers navn.

Nedlastninger:

Sammenkobling av Snipp & Snapp med rør ved hjelp av spesialutviklet, delbar muffeløsning
Sammenkobling av Snipp & Snapp med rør ved hjelp av spesialutviklet, delbar muffeløsning